Το ένα και μοναδικό Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά,

εδώ και 10 χρόνια, ρίχνει φως σε μία τέχνη,
που αποτυπωνει τη ζωή σε λέξεις και εικόνες.

Συνδέεται όμως άρρηκτα με μία πόλη, που διαθέτει σημαντική ιστορίακαι ένα εμβληματικό λιμάνι.

Ο φάρος του, ένα σύμβολο πέντε τουλάχιστον αιώνων, συματοδοτεί την ίδια την πολή, την ιστορά της, την ομορφιά της. Οι ¨σταυροί σύμπτωσης με ένα Μουσείο Τυπογραφίας είναι πολλοι. Τόσο ο φάρος όσο και το Μουσείο Τυπογραφίας,

θα συνεχίσουν να ρίχνουν τα φώτα τους
προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε εμείς με τη σειρά μας

να μαθαίνουμε,να θυμόμαστε και να ανακαλύπτουμε.